Αγ. Νικολάου 4, 32 200 Θήβα (έναντι δικαστηρίων)
τηλ. 22620.26.166 | fax. 2262.30.0800
Αρχική > Υπηρεσίες > Σαρώσεις
2

Ψηφιοποίηση είναι η δυνατότητα μετατροπής οποιουδήποτε έντυπου υλικού σε ψηφιακή μορφή για αποθήκευση σε αρχείο Η/Υ και επεξεργασία.

Πλεονεκτήματα !

Ο όγκος των εγγράφων στο γραφείο σας μπορεί να μειωθεί με την μετατροπή του σε αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο όγκος εγγράφων που αποθηκεύονται σε μία βιβλιοθήκη χωράει σε ένα μόνο CD.

Παλιά έντυπα, φυλλάδια, εφημερίδες, χειρόγραφα, φωτογραφίες που κινδυνεύουν να καταστραφούν με την πάροδο του χρόνου, πλέον ζούν... αιώνια!

Η επεξεργασία με ειδικά προγράμματα μπορεί να ξαναζωντανέψει κάποια έγγραφα που πιθανόν να φαίνονται... αδιάβαστα!

  • ψηφιοποίηση σχεδίων
  • εγγράφων
  • βιβλίων